JBoss 5 – przeglądanie JNDI


Podczas ostatnich ćwiczeniach z EJB na JBoss 5 pogubiłem się trochę w nazwach, pod którymi deploy’owane są poszczególne komponenty. Chwila google’ania i wpadło mi w ręce narzędzie JNDI Browser (http://www.ejtools.org). Wydało się ono bardzo użyteczne ze względu na liczbę obsługiwanych serwerów aplikacyjnych (między innymi WebLogic w wersji 7.x). Niestety pomimo zapoznania się z plikiem README, nie udało mi się połączyć do kontenera JNDI na JBoss 5. Przypuszczając, że JBoss posiada wbudowane narzędzie udostępniające podgląd zawartości JNDI, zacząłem dalej przeglądać Google. Wynik, a zarazem najlepsze rozwiązanie ze względu na brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, przedstawia się następująco:

  1. Po uruchomieniu serwera wejść na stronę: http://localhost:8080/jmx-console/.
  2. Wybrać: service=JNDIView.
  3. Kliknąć Invoke przy operacji list.

W pierwszej kolejności prezentowane są “prywatne” kontenery ENC poszczególnych komponentów. Korzystając z  sekcji Global JNDI Namespace, sprawdzić można poprawność odwoływania się z zewnątrz do ziaren zdeploy’owanych na serwerze EJB. Przykładowy wpis:

+- HelloWSImpl (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
|   +- remote (class: Proxy for: edu.lantoniak.ws.HelloWSRemote)
|   +- remote-edu.lantoniak.ws.HelloWSRemote (class: Proxy for: edu.lantoniak.ws.HelloWSRemote)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: