Errata: Biblioteki zewnętrzne, EAR i Maven


Pierwsza errata na moim blogu :). Umiem przyznać się do błędu, lecz miejmy nadzieję, że to jedna z ostatnich tego typu sytuacji. Rzecz dotyczy dodawania bibliotek zewnętrznych do pakietu EAR zbudowanego przy użyciu Maven. Poniżej zamieszczam najbardziej elegancką według mnie konfigurację maven-ear-plugin:

<plugin>
 <artifactId>maven-ear-plugin</artifactId>
 <version>2.4.2</version>
 <configuration>
  <jboss>
   <version>5</version>
  </jboss>
  <defaultLibBundleDir>lib</defaultLibBundleDir>
  <modules>
   <ejbModule>
    <groupId>javaee-app.controller</groupId>
    <artifactId>controller</artifactId>
   </ejbModule>
   <webModule>
    <groupId>javaee-app.view</groupId>
    <artifactId>view</artifactId>
    <contextRoot>view</contextRoot>
   </webModule>
   <jarModule>
    <groupId>javaee-app.model</groupId>
    <artifactId>model</artifactId>
    <includeInApplicationXml>true</includeInApplicationXml>
    <bundleDir>/</bundleDir>
   </jarModule>
   <jarModule>
    <groupId>javaee-app.utils</groupId>
    <artifactId>utils</artifactId>
    <includeInApplicationXml>true</includeInApplicationXml>
    <bundleDir>/</bundleDir>
   </jarModule>
   <jarModule>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring</artifactId>
   </jarModule>
  </modules>
 </configuration>
</plugin>

Szczególną uwagę należy zwrócić na tag defaultLibBundleDir, dzięki któremu wszystkie biblioteki dodatkowe zostaną umieszczane domyślnie w katalogu lib (tutaj Spring Framework). Wszystkie moduły deploy’owane jako jarModule także znalazłyby się we wspomnianym wcześniej katalogu gdyby nie nadpisanie konfiguracji znacznikiem bundleDir. W tym wypadku należy jednak wymusić dodanie odpowiedniego wpisu do pliku application.xml przez ustawienie atrybutu includeInApplicationXml na true.

Dzięki przedstawionej wyżej konfiguracji dodatkowe biblioteki zostaną umieszczone w katalogu lib archiwum EAR oraz nie będą wymagały dodatkowego wpisu w głównym deskryptorze aplikacji.

Pragnę także oznajmić, że idąc z duchem czasu zamierzam przesiąść się ze starego, dobrego Subversion na Mercurial’a. Źródła projektu można pobrać z repozytorium: https://bitbucket.org/lukasz_antoniak/javaee-app.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: